# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637
2
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی
3
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی
4
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی
5
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476
6
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
7
معاونت تربیت وآموزش ناجا
فارسی 2382-96137
8
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
9
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X
10
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
11
فارسی
12
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
13
فارسی
14
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
15
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
16
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
17
فارسی
18
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
19
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
20
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
21
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548
22
فارسی
23
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
24
فارسی 2345-6302
25
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
26
فارسی
27
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
28
فارسی
29
فارسی
30
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
31
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
32
فارسی
33
فارسی
34
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
35
فارسی
36
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
37
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
38
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
39
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
40
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
41
فارسی
42
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
43
فارسی 17353823
44
فارسی
45
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
46
فارسی 2228-6241
47
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
48
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
49
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
50
فارسی
51
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
52
فارسی
53
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
54
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
55
فارسی
56
فارسی
57
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
58
فارسی
59
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
60
فارسی
61
فارسی
62
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
63
فارسی
64
فارسی
65
فارسی
66
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
67
فارسی
68
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
69
فارسی
70
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
71
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
72
فارسی
73
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946
74
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
75
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613