# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی