# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793