# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613
2
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
3
فارسی 2228-6241
4
فارسی 17353823
5
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
6
فارسی
7
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
8
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
9
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
10
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
11
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
12
فارسی
13
فارسی
14
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
15
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X
16
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
17
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی
18
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی