# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فارسی
2
فارسی
3
فارسی
4
فارسی
5
فارسی
6
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
7
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
8
فارسی
9
فارسی 2228-6241
10
فارسی
11
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
12
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
13
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
14
فارسی
15
فارسی
16
فارسی
17
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
18
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
19
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
20
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476
21
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی