# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
2
فارسی
3
فارسی
4
فارسی
5
فارسی
6
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
7
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
8
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
9
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
10
فارسی
11
فارسی 2228-6241
12
فارسی
13
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
14
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
15
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
16
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
17
فارسی
18
فارسی
19
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
20
فارسی
21
فارسی
22
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
23
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
24
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476