مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Police Organizational Development
آدرس وب سایت نشریه http://pod.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-2096
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mmtpolice@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 18 - شماره 77 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه