مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Order & Security Research Journal
آدرس وب سایت نشریه http://osra.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7078
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه osra.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 55 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه