مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Supervision & Inspection
آدرس وب سایت نشریه http://si.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز بازرسی کل ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-4463
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه bazresi_dtk@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 57 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه