مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه فاوا
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://pitc.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه pitc.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 7 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه