مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی کارآگاه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] karagah
آدرس وب سایت نشریه http://det.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز پلیس آگاهی ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-272X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه det.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 54 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه