مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی راهور
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] rahvar
آدرس وب سایت نشریه http://tale.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1753-8280
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tale.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1398 - شماره 45 - بهار 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه