مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Intelligence and criminal research journal
آدرس وب سایت نشریه http://icra.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دانشگاه علوم انتظامی امین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9367
شاپا الکترونیکی 2588-7076
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه icra.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 64 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه