مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های مدیریت انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Police Management Studies
آدرس وب سایت نشریه http://pmsq.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9570
شاپا الکترونیکی 2645-3371
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه pmsq.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 4 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه