مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون مرزی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Border Science and Techniques
آدرس وب سایت نشریه http://bst.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دانشگاه علوم انتظامی امین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-4090
شاپا الکترونیکی 2538-4104
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه bst.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - بهار 1401
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه