مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های دانش انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Police Knowledge Journal
آدرس وب سایت نشریه http://pok.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه pok.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 23 - شماره 4 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه