مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://talar.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2322-3529
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه talar.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 38 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه