مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه طب انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Police medicine
آدرس وب سایت نشریه http://pom.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6241
شاپا الکترونیکی 2383-3483
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه teb@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 4 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه