مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Traffic Management Studies Quarterly of Traffic police Faculty
آدرس وب سایت نشریه http://tms.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دانشگاه علوم انتظامی امین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4005
شاپا الکترونیکی 2383-3920
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tms.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 62 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه