مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Logistics Thought
آدرس وب سایت نشریه http://lot.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2433-6047
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه amd_research@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 20 - شماره 78 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه