مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://mape.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز معاونت تربیت وآموزش ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2382-96137
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mape.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 54 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه