مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] East police Azarbaijan science
آدرس وب سایت نشریه http://eastaz.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه eastaz.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 38 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه