مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://hormozgan.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-4021
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hormozgan.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 3 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه