مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ایلام
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://ilam.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان ایلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-5792
شاپا الکترونیکی 109/8866
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ilam.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 36 - شماره 36 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه