مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی مرکزی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://markazi.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-2792
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه markazi.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 34 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه