مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Chaharmahal &Bakhtiaris of police science
آدرس وب سایت نشریه http://chb.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه chb.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 35 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه