مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خراسان رضوی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Security knowledge Khorasan -e-Razavi
آدرس وب سایت نشریه http://khorasan.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه khorasan.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه