مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Quarterly police science Sistan&Baluchestan
آدرس وب سایت نشریه http://sbl.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sbl1.jrl.police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 38 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه