مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی قزوین
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] The scientific & specialized quarterly Danesh Entezami Qazvin
آدرس وب سایت نشریه http://qazvin.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان قزوین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qazvin.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 37 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه