مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Golestan police science quarterly Journal
آدرس وب سایت نشریه http://golestan.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه golestan.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 47 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه