مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Kohgilouyeh & Boyrahmad police science
آدرس وب سایت نشریه http://kb.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-3793
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه kb.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 29 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه