مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش انتظامی کرمان
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Quarterly Journal Kerman military knowledge
آدرس وب سایت نشریه http://kerman.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2382-9551
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه kerman.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 33 - شماره 33 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه