مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی البرز
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Alborz Diciplinary Knowledge Quarterly
آدرس وب سایت نشریه http://alborz.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-3354
شاپا الکترونیکی 2383-3815
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه alborz.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 26 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه