مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی- تخصص دانش انتظامی اردبیل
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Ardabil Police Science
آدرس وب سایت نشریه http://ardabil.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان اردبیل
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 4048- 2383
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ardabil.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1399 - شماره 27 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه