مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی قم
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] journal of qom police danesh -e- entezami
آدرس وب سایت نشریه http://qom.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qom.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 21 - شماره 21 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه