مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] AppliedResearchBureau of the police force of northern khorasan
آدرس وب سایت نشریه http://khs.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5810
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه khs.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 29 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه