مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://hamedan.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی استان همدان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-3548
شاپا الکترونیکی 23833548
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hamedan.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 3 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه