مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی یزد
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] quarterly journal of yazdpolicescience
آدرس وب سایت نشریه http://yazd.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه yazd.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1397 - شماره 20 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه