مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش نامه مطالعات مرزی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] journal of border studies
آدرس وب سایت نشریه http://bss.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-4512
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه bss.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 4 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه