مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] journal of policing& social studies of women & family(pssw)
آدرس وب سایت نشریه http://pssw.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه pssw.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 2 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه