مشخصات نشریه
عنوان نشریه آموزش در علوم انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] quarterly journal of training in police sciences
آدرس وب سایت نشریه http://tps.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز معاونت تربیت وآموزش
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2382-9613
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tps.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 34 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه