مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Resource Management in Police Journal of the Management Dept
آدرس وب سایت نشریه http://rmpjmd.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز دانشگاه علوم انتظامی امین
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه rmpjmd.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1400 - شماره 4 - زمستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه