مشخصات نشریه
عنوان نشریه فصلنامه دانش انتظامی غرب استان تهران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] WEST OF TEHRAN POLICE KNOWLEDGE
آدرس وب سایت نشریه http://wtpkn.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه wtpkn.jrl@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 24 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه