مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ناجا
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] NAJA STRATEGIC STUDIES JOURNAL
آدرس وب سایت نشریه http://ssj.jrl.police.ir/
صاحب امتیاز مرکز مطالعات راهبردی ناجا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-1946
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه rahbordi@police.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 21 - پاییز 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه